Labo-onderzoeken

Krachtige diagnostische hulpmiddelen

Een bloedmonster

Labo-onderzoeken

Een grondig algemeen onderzoek van uw huisdier is zeer belangrijk, maar volstaat niet altijd om een diagnose te bekomen. Bloed-, urine- en stoelgangonderzoek zijn zeer sterk diagnostisch methodes, waarmee voornamelijk aandoeningen van de interne organen vastgesteld kunnen worden.

Bloedonderzoek

Een bloedonderzoek is een waardevolle aanvulling op het klinisch onderzoek en kan om verschillende redenen worden uitgevoerd.

In geval van specifieke lichamelijke klachten kan door bloedonderzoek het functioneren van bepaalde organen beoordeeld worden. De praktijk beschikt hiervoor over een eigen intern labo met moderne bloedanalyse apparatuur. Dit heeft als groot voordeel dat we de resultaten binnen het halfuur weten en we zo vlugger een correcte diagnose kunnen stellen en de gepaste therapie zo snel mogelijk kunnen opstarten. Maar ook bij opvolging van chronische ziektes kunnen we zo korter op de bal spelen.

Ook is bloedonderzoek onmisbaar om uw dier de grootste kans te geven om een lang en gezond leven te leiden, daarom hechten wij veel belang aan het uitvoeren van een senior screening bij dieren vanaf middelbare leeftijd. Een vroegtijdige vaststelling betekent een eerdere behandeling en een betere preventie. Ook dieren die onder anesthesie moeten of langdurig medicatie verstrekt krijgen, hebben er baat bij een bloedonderzoek te ondergaan.

Urineonderzoek

Moeilijker plassen, bloed bij de urine, toegenomen drink- en plasgedrag, pijn bij het plassen,… Dit zijn allemaal indicaties voor een mogelijk probleem dat zich (deels) ter hoogte van de urinewegen bevindt. Na het nemen van een urinestaal kunnen wij dit verder onderzoeken in ons intern labo. Er wordt onder andere gekeken naar het soortelijk gewicht van de urine, de aanwezigheid van bloed, eiwitten, glucose, ontstekingscellen en naar de Ph. Als er aanleiding toe is dan wordt de urine gecentrifugeerd om het sediment te onderzoeken.

Stoelgangonderzoek

Bij aanhoudende stoelgangproblemen kan er in de praktijk al een eerste screening gebeuren om parasieten uit te sluiten.

Voor meer gespecialiseerde testen doen wij beroep op een extern labo.

Vetscan Imagyst

Sinds kort kunnen wij ook stalen histologisch en cytologisch interpreteren via artificiële intelligentie met onze Vetscan Imagyst. Dit is mogelijk voor bloeduitstrijkjes, stoelgang, huidafkrabsels, huidbiopten, punctievocht en tumoren. We hebben de resultaten reeds na enkele uren, zodat we zeer vlug de behandeling kunnen starten.

Terug naar Diensten