(Pre)anesthesie

Het risico tijdens de anesthesie tot een minimum beperken

(Pre)anesthesie

Een bloedmonster

Wij zijn er ons van bewust dat u zich zorgen maakt indien uw huisdier onder volledige narcose moet. Om de risico’s voor uw dier in te schatten, hechten wij veel belang aan preanesthetisch onderzoek. Dit houdt in dat er een uitgebreid algemeen onderzoek wordt uitgevoerd, vaak in combinatie met een bloed- en/of urine screening. Bij verdenking/wetenschap van long of hartproblemen wordt ook een RX thorax uitgevoerd en eventueel echocardio.

Wij gaan dus nooit meteen zonder voorgaand onderzoek uw dier onder anesthesie brengen, enkel bij uitzondering van sommige zeer spoedeisende gevallen.

Ook tijdens de anesthesie wordt uw dier zeer goed gecontroleerd. Wij beschikken over een monitor die hart- en longfunctie constant registreert. Er is gedurende de ganse ingreep een anesthesist aanwezig: meestal gebruiken we gasanesthesie na intubatie. Wij zijn ook zeer goed op de hoogte van welke de beste anesthetica zijn bij specifieke problemen en omstandigheden, Zo hebben we voor kortsnuitigen (brachycephale rassen) een perfect aangepast protocol. Op deze manier wordt tijdens de anesthesie de kans op complicaties zo klein mogelijk gehouden.

Terug naar Diensten