RX & Echo

State of the art medische beeldvorming

Een dierenarts beoordeelt een beeld op een echo-apparaat

RX & Echo

Medische beeldvorming is een belangrijk diagnostisch middel. Wij beschikken zowel over een echo- als een radiografietoestel.

Radiografie wordt vaak gebruikt bij de diagnostiek van orthopedische problemen, long- en hartproblemen, tevens voor urineblaasproblemen.

Echografie is belangrijk bij het vaststellen van problemen aan de weke weefsels. Echografie wordt vaak als diagnostische aanvulling op bloed-, urineonderzoek gebruikt. Men gebruikt echografie vooral voor cardiale en abdominale aandoeningen, tevens voor onderzoek van dracht, oogaandoeningen, peesproblemen en nog veel andere redenen.

Het is vanzelfsprekend dat wij dagelijks deze apparatuur gebruiken en er dus bekwaam mee kunnen omgaan. Voor medische beeldvorming wordt best een afspraak gemaakt.

Terug naar Diensten