Mini incisie

Voor de meeste routine-operaties ( castraties, sterilisaties enz) gebruiken we een mini-incisie ( ttz één huidhechting); hierdoor heeft uw dier veel minder pijn en hinder postoperatief en is ze na 1 dag terug de ouwe; bovendien zijn er geen wondproblemen meer en verdwijnt de hechting spontaan.